Canlyniadau’r arolwg

Yn gynnar yn 2015 cynhaliom ni arolwg i ddarganfod barn pobl o FyNghyngorLleol. Mae’r canlyniadau yn cael eu dangos yn y ffeithlun isod.